16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

29.05.2023

W dniach 25-26 maja 2023 r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej odbyła się 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Aktualne trendy w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym”. Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek oraz Bałtyckie Stowarzyszenie Nauk o Sporcie.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Prezes Bałtyckiego Stowarzyszenia Nauk o Sporcie prof. Diana Reklaitiene, Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Jerzy Sadowski, Jego Magnificencja Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie prof. Bartosz Molik.

Celami konferencji były: zaprezentowanie aktualnych trendów badań w naukach o sporcie i wychowaniu fizycznym w kontekście współczesnych zagrożeń zdrowia ludzi, wypracowanie interdyscyplinarnych kierunków badań na temat efektywności ćwiczeń fizycznych w zapobieganiu chorobom spowodowanym hipokinezją, integracja uczonych – z wielu zagranicznych ośrodków naukowych – wokół priorytetowych problemów nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu.

Do wygłoszenia wystąpień plenarnych zaproszono wybitnych naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych:
prof. Jared Porter University of Tennessee, prof. Duarte Araujo University of Lisbon, prof. Miguel Moreira University of Lisbon, PhD Agris Liepa Latvian Academy of Sport Education, prof. Daniel Mayorga-Vega University of Málaga, prof. Jarek Mäestu University of Tartu, prof. Rafael Merino Marban University of Málaga, prof. Rūtenis Paulauskas Vytautas Magnus University, prof. Oron Levin Lithuanian Sport University, oraz Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej prof. Hubert Makaruk Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

Konferencja składała się z 3 sesji plenarnych, 4 sesji tematycznych, sesji plakatowej. Łącznie w Konferencji uczestniczyło 123 uczestników w tym 75 z zagranicy. W trakcie konferencji odbyły się warsztaty w laboratorium Diagnostyki i Terapii Narządu Ruchu, Fizjologii i Biochemii, Laboratorium Biomechaniki, Laboratorium Psychomotoryki, Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju.

Spośród młodych naukowców biorących udział w Konferencji Komisja Konkursowa pod przewodnictwem prof. Pawła Tomaszewskiego wyróżniła Austrę Skujyte z Lithuanian Sport University przyznając jej nagrodę główną.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego oraz gospodarzem był prof. Jerzy Sadowski, a funkcje Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego pełnił prof. Tomasz Niźnikowski.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego chcielibyśmy podziękować uczestnikom za liczne przybycie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizacje konferencji.

 

Ułatwienia dostępu