ORŁY „WPROST” WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ORŁY „WPROST” WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

31.01.2023

W dniu 30 stycznia br. w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Orły „Wprost”. To wyróżnienie przyznawane jest osobom, które wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, nauki, edukacji w regionie i w kraju.
Minister Edukacji i Nauki za działalność naukową wręczył statuetki: prof. dr. hab. Bartoszowi Molikowi – Rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz prof. dr. hab. Jerzemu Sadowskiemu – Prorektorowi ds. Filii Akademii Wychowania Fizycznego.
Minister podkreślał, że działalność i osiągnięcia laureatów wykraczają poza skalę regionalną i przyczyniają się do rozwoju całego kraju.
Serdecznie gratulujemy

Ułatwienia dostępu