Wydziałowa Konferencja SKN

Wydziałowa Konferencja SKN

28.03.2024

Wydziałowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, odbędzie się 22 maja 2024 r. w Filii AWF w Białej Podlaskiej.

  • Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.
  • Obszary tematyczne i zagadnienia: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie i aktywności fizycznej, trening personalny.
  • Uczestnikami Konferencji mogą być studenci wszystkich kierunków studiów Filii AWF w Białej Podlaskiej – członkowie Studenckich Kół Naukowych, doktoranci oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2022/2023 (pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy).
  • Formy prezentacji prac: ustna (10-12 minut)
  • Termin zgłoszenia udziału: do 7 kwietnia 2024 r. przez formularz: rejestracja
  • Termin nadsyłania streszczeń przygotowanych zgodnie z załączonymi wymaganiami: do 30 kwietnia 2024 r. na adres mailowy: skn.bp@awf.edu.pl

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy członków Studenckich Kół Naukowych do czynnego udziału w konferencji!

Komunikat I – pobierz

Ułatwienia dostępu