Kierunek e-sport objęty patronatem  – Polską Ligą Esportową

Kierunek e-sport objęty patronatem – Polską Ligą Esportową

05.04.2023

W drugim roku istnienia kierunku e-sport w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej uczelnia nawiązała współpracę z liderem branży sportów elektronicznych – Polską Ligą Esportową.

Celem współpracy jest rozwój i promocja e-sportu w Polsce, kształcenie kadr w tej dziedzinie oraz współorganizacja eventów, warsztatów edukacyjnych, praktyk zawodowych czy wreszcie propagowania idei podejmowania studiów wyższych przez zawodników Polskiej Ligi Esportowej w Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Umowę patronacką z ramienia uczelni podpisał Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia bialskiej Filii AWF dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk. W imieniu Polskiej Ligi Esportowej podpis złożył Paweł Kowalczyk, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Esportowej.

Działamy wspólnie dla dobra e-sportu w Polsce!

więcej informacji zobacz

Ułatwienia dostępu