KONGRES WF Z AWF

KONGRES WF Z AWF

15.09.2023

W dniu 14 września br. nauczyciele akademiccy i studenci naszej Uczelni byli współorganizatorami Kongres WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości. Występowali w roli moderatorów bloków tematycznych, ekspertów debat merytorycznych oraz prowadzili zajęcia praktyczne dla kilkuset dzieci z klas III-V, podczas których uczestnicy zdobywali tzw. paszport dla zdrowia. Podczas wydarzenia zaprezentowano nowe rozwiązania, sprzyjające efektywnej aktywizacji dzieci i młodzieży.

Ideą Kongresu WF z AWF „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” jest zaprezentowanie idei kompleksowego i innowacyjnego podejścia do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w naszym kraju – „od alfabetu ruchowego do identyfikacji talentu”. Badania kondycji fizycznej i fundamentalnych umiejętności ruchowych potwierdziły bardzo niski poziom sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w Polsce. Niepokojąca diagnoza wskazuje na pilną potrzebę wdrożenia kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na kształtowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych, a także idei alfabetu ruchowego. Działania, które proponujemy mają na celu upowszechnienie i podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka.

Ułatwienia dostępu