STUDENCI KIERUNKU SPORT PIŁKA NOŻNA NA KONFERENCJI W PUŁAWACH

STUDENCI KIERUNKU SPORT PIŁKA NOŻNA NA KONFERENCJI W PUŁAWACH

13.12.2022

W dniu 12 grudnia br. studenci kierunku sport piłka nożna, który prowadzony jest pod patronatem PZPN, wzięli udział w jedynej w województwie lubelskim Konferencji Akademii Grassroots 2022 w Puławach.
Obszerna tematyka konferencji, prowadzona przez wybitnych wykładowców z PZPN /m.in. Trener Michał Libich/ oraz LZPN /m.in. Trener Piotr Mazurkiewicz/ dotyczyła aktualnych tendencji w kształceniu trenerów, pracujących z dziećmi i młodzieżą. Zunifikowane informacje merytoryczno-organizacyjne zostały zaprezentowane w formie wykładów i zajęć praktycznych.
W programie znalazły się niezwykle interesujące zagadnienia, które m.in. dotyczyły nowatorskich formy prowadzenia zajęć, organizacji akademii piłkarskich z osobami niepełnosprawnościami w programie Amp Futbol czy „Futsal to piłka nożna czy nie? – porównanie z piłką nożną 11-to osobową”.
Dzięki uczestnictwu w konferencji studenci zdobyli obszerną, merytoryczną wiedzę, pozwalającą poznać wielokierunkowy charakter pracy trenera piłki nożnej.
Opiekunami studentów z ramienia uczelni byli: Pan dr Leszek Cicirko oraz Pan mgr Kacper Siwiec

Ułatwienia dostępu