Projekt naukowy udziałem studentów

Projekt naukowy udziałem studentów

23.10.2023

W ramach przygotowywanego uczelnianego projektu naukowego, rozpoczęły się badania pilotażowe dotyczące wpływu koncentracji uwagi na skuteczność strzelania.
W badaniach uczestniczą studenci kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych oraz studenci kierunku wychowanie fizyczne. Uzyskane wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie jaki rodzaj koncentracji uwagi warunkuje najlepsze wyniki strzeleckie.

Kierownikiem projektu jest Pan dr Paweł Różański (Zakład Sportów Walki).


zobacz – więcej

Ułatwienia dostępu