Wynik ewaluacji naukowej za lata 2017-2021

Wynik ewaluacji naukowej za lata 2017-2021

09.03.2023

Z dużą satysfakcją informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ostatecznie przyznało naszej Uczelni kategorię A w ewaluacji naukowej za lata 2017-2021.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata oceny uczelni i instytutów naukowych. W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe (od najwyższej A+ do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki.

Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Od kategorii uzależniona jest też kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Cieszymy się z tak wysokiej oceny. Gratulacje dla wszystkich, którzy mieli swój udział w jej osiągnięciu.

Ułatwienia dostępu