„Non omnis moriar”

„Non omnis moriar”

20.05.2023

 

Z głębokim żalem żegnamy

Panią Iwonę Andrusiewicz-Naduk

Wieloletniego pracownika Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy serdecznego współczucia

Kierownictwo oraz Społeczność Akademicka
Filii AWF w Białej Podlaskiej