„Non omnis moriar”

„Non omnis moriar”

16.01.2024

 

Z głębokim żalem żegnamy

Panią mgr Krystynę Sułot

Wieloletniego pracownika Filii AWF w Białej Podlaskiej.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy serdecznego współczucia

Kierownictwo oraz Społeczność Akademicka
Filii AWF w Białej Podlaskiej


Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 stycznia br. odeszła na wieczny spoczynek Pani mgr Krystyny Sułot – nauczyciel akademicki wielu pokoleń absolwentów naszej uczelni.

Pani mgr Krystyna Sułot urodziła się w 1951 r. w Radzyniu Podlaskim. Absolwentka naszej uczelni. Trenerka II klasy w gimnastyce artystycznej. W Filii AWF w Białej Podlaskiej pracowała w latach 1974-2011 w charakterze nauczyciela akademickiego gimnastyki artystycznej i akrobatyki sportowej. Zawsze aktywnie uczestniczyła w działalności sportowej na rzecz uczelni jako organizator zawodów w gimnastyce sportowej i artystycznej oraz prowadząc specjalizacje i kursy z fitness. W 2005 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W naszej pamięci pozostanie jako zaangażowany nauczyciel, profesjonalistka w swojej dziedzinie, osoba wymagająca od siebie i od innych, człowiek wielkiej charyzmy.

Rodzinie i bliskim śp. Krystyny Sułot składamy wyrazy najgłębszego współczucia.
Społeczność akademicka Filii AWF w Białej Podlaskiej


Więcej informacji zobacz

Ułatwienia dostępu