INSULINOOPORNOŚĆ U KOBIET – ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU

INSULINOOPORNOŚĆ U KOBIET – ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO PROJEKTU

10.07.2024

Interwencja dietetyczna, muzykoterapia i trening oporowy u kobiet z insulinoopornością

Zapraszamy kobiety ze zdiagnozowaną insulinoopornością do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym przez zespół projektowy działający przy AWF Biała Podlaska. Nabór prowadzimy do 8 września 2024 r. Natomiast realizacja projektu nastąpi w terminie 15 września – 15 grudnia 2024 r.

Przedmiotem projektu jest ocena wpływu dietoterapii opartej na produktach z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym, aktywności fizycznej i muzykoterapii na stan odżywienia kobiet z insulinoopornością. Jest on finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowację”.

Grupa badana: W badaniu uczestniczyć będą kobiety (n=60) w wieku 20-45 lat ze świeżo zdiagnozowaną insulinoopornością na podstawie doustnego testu obciążenia glukozą: OGTT (Oral Glucose Test Tolerance) i krzywej insulinowej 3-punktowej potwierdzona zaświadczeniem przez lekarza rodzinnego lub diabetologa.

Kryteria włączenia:

  1. a) kobiety w wieku 20-45 lat, ze zdiagnozowaną insulinoopornością,
  2. b) bez wprowadzonej interwencja farmakologicznej: metformina,
  3. c) bez chorób współistniejących: anemii, zaburzeń psychicznych (depresji, schizofrenii), układu krążenia.

Grupa badana zostanie losowo podzielona na 3 grupy po n=20:

  1. a) Grupa trenująca (GT) (n=20) – (zostanie poddana 12 tygodniowej interwencji treningowej – trening oporowy z taśmami przeprowadzony 3 razy w tygodniu po 60 minut) z wyznaczeniem stref treningowych za pomocą rezerwy tętna.
  2. b) Grupa nietrenująca (GN) (n=20) – zostanie poddana interwencji dietetycznej z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym.
  3. c) Grupa z muzykoterapią (GMU) (n=20) – zostanie poddana terapii dźwiękiem z zastosowaniem mis dźwiękowych i gongów, jak również instrumentów, które posiadają silne właściwości wibroakustyczne.

Insulionooporność jest stanem zmniejszonego działania insuliny na tkanki docelowe mimo prawidłowego lub podwyższonegojej stężenia w surowicy krwi (Grzesiuk i wsp., 2008) Oporność na insulinę występuje u ponad 3 milionów osób ze stanem przedcukrzycowym. Prawdopodobnie połowa naszego społeczeństwa może borykać się z insulinoopornością (Musiałowska, 2017). Można ją zdiagnozować u większości osób z otyłością brzuszną i zespołem policystycznych jajników. Należy zaznaczyć, że ponad 36% populacji pozostaje nadal z niezdiagnozowanymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej (diabetes.org) Według Narodowego Funduszu Zdrowia liczba chorych na cukrzycę rośnie na świecie lawinowo. Żyje z nią 415 mln ludzi (8,8 proc. populacji), czyli co jedenasta dorosła osoba. Odpowiednio wdrożone działania prewencyjne mogą obniżyć zachorowania na cukrzycę typu 2 nawet o połowę w ciągu 20 lat (Pasternak-Winiarska,2018; Klupa i wsp., 2016).

Schemat realizacji projektu został przedstawiony w załączniku nr 1.

Ułatwienia dostępu