Obradował KRAWF

Obradował KRAWF

08.12.2023

W dniach 5-6 grudnia br. odbyło się dwudniowe posiedzenie Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego (KRAWF).

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie reprezentowali JM Rektor AWF Warszawa prof. dr hab. Bartosz Molik oraz Prorektor ds. Filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski.

Jak zawsze, tego typu spotkaniom towarzyszyła serdeczna atmosfera i merytoryczna dyskusja odnośnie ważnych tematów dotyczących funkcjonowania i rozwoju uczelni. W obradach uczestniczyli również kanclerze i kwestorzy AWF.

Ułatwienia dostępu