Dzień Otwartych Drzwi

Dzień Otwartych Drzwi

13.04.2022

JEŚLI DOŚĆ MOCNO CZEGOŚ PRAGNIEMY TO STAJE SIĘ TO PLANEM, KTÓRY ZACZYNAMY REALIZOWAĆ!! 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W NOWATORSKIEJ FORMULE W AWF BIAŁA PODLASKA

12 kwietnia br. w naszej uczelni odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Wydarzenie było doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną i wymaganiami tegorocznej rekrutacji.

Program wydarzenia obejmował część oficjalną, koncert „na żywo” Akademii Wychowania Muzycznego oraz warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

Cześć oficjalna, która odbywała się w auli ROBiR rozpoczęła się od „mocnego uderzenia”, jakim była prezentacji hymnu uczelnianego „Trzy litery jedno serce AWF”, a następnie licznie przybyłych uczniów szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów przywitał Pan Prorektor ds. Filii prof. dr hab. Jerzy Sadowski i Pan Dziekan WWFiZ dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk.

Następnie nasi goście uzyskali informacje o wszystkich kierunkach i specjalnościach, które w formule niestandardowej, ale niezwykle ciekawej przedstawili studenci – reprezentanci poszczególnych kierunków. O atmosferze, warunkach studiowania, stypendiach, sporcie akademickim, programie Erasmus+, organizacjach studenckich i najważniejszych uczelnianych wydarzeniach poinformowali potencjalnych kandydatów członkowie RSS. W dalszej części eventu odbył się mini koncert Akademii Wychowania Fizycznego, który wywołał głośny aplauz i zachwyt uczestników. Po koncercie nastąpiło zakończenie części oficjalnej i wszyscy zostali zaproszeni na warsztaty edukacyjne, które zawierały osiem propozycji dla uczniów i dwie dla nauczycieli.

Część oficjalną wydarzenia prowadził, jak zawsze rewelacyjny Pan dr Paweł Wołosz. Po części oficjalnej kandydaci mieli również możliwość spotkania i rozmów ze studentami, którzy podzielili się z nimi swoimi doświadczeniami. W działaniach promujących ofertę kształcenia wsparli nas również przedstawiciele wojska.

W imieniu kierownictwa uczelni dziękujemy za tak liczne przybycie wszystkim zainteresowanym ofertą edukacyjną naszej uczelni oraz życzymy powodzenia podczas egzaminu dojrzałości. Dziękujemy również nauczycielom-opiekunom, którzy w dniu dzisiejszym odwiedzili naszą uczelnię.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy mówić o znakomitym finalnym efekcie dzisiejszego eventu.

Do zobaczenia 1 października!

Pełna relacja zobacz na Facebook’u –  zobacz
Fotorelacja: Rafał Kulicki STUDENT TV

Ułatwienia dostępu