Ogólnopolska Konferencja SKN

Ogólnopolska Konferencja SKN

25.01.2022

Wydział Rehabilitacji
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych
„Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

27 maja 2022 r.

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, studentów i doktorantów.
Bycie członkiem studenckiego koła naukowego nie jest wymagane aczkolwiek preferowane.
Tematyka konferencji obejmuje:
wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa

KOMUNIKAT I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

Zapraszamy serdecznie!

Link do formularza: pojawi się wkrótce

Ułatwienia dostępu