Badania piłkarzy nożnych w ROBiR

Badania piłkarzy nożnych w ROBiR

10.01.2022

W dniu 6 stycznia 2022 roku w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju odbyła się realizacja projektu badawczego pn. „Wykorzystanie kompleksowych rozwiązań badawczych w monitoringu piłkarzy wysokiej klasy”.

To już 4 część projektu badawczego, w której uczestniczyła grupa trenerów kursu UEFA PRO ze Szkoły Trenerów PZPN.
Założeniem projektu jest zwiększenie wiedzy umiejętności i świadomości w zakresie działań diagnostyczno-kontrolnych szkoleniowców wysokiej klasy w piłce nożnej poprzez ich bezpośredni udział w przeprowadzonych pomiarach.

Wykładowcy uczelni wyspecjalizowani w problematyce badawczej omawiali funkcjonowanie urządzeń, badali kursantów, dokonywali analizy i charakterystyki uzyskanych wyników.
Osoby wchodzące w skład zespołu badawczego: dr Barbara Długołęcka, dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk, dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak, dr Martyna Jarocka, dr hab. prof. AWF Ewa Jówko, dr Małgorzata Lichota, mgr Bartłomiej Makaruk, dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk, dr Tomasz Sacewicz, dr Marcin Starzak.

Wsparcie administracyjne: doc. dr Leszek Cicirko, mgr Aneta Łuć.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi dr. Pawłowi Grycmannowi za uczestnictwo.

Ułatwienia dostępu