Pan Rektor prof. Jerzy Sadowski nagrodzony medalem

Pan Rektor prof. Jerzy Sadowski nagrodzony medalem

24.11.2023

PAN REKTOR PROF. JERZY SADOWSKI
NAGRODZONY MEDALEMZASŁUŻONY DLA NAUKI POLSKIEJ SAPIENTIA ET VERITAS

W dniu dzisiejszym w sali im. Profesora Lecha Kaczyńskiego w gmachu Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Pan Prorektor ds. Filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski otrzymał medal „Zasłużony dla Nauki polskiej Sapientia et Veritas za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

W imieniu społeczności akademickiej serdecznie gratulujemy.

Ułatwienia dostępu