Publikowanie otwarte

Akademia Wychowani Fizycznego jest uczestnikiem programów publikowania otwartego, dzięki którym autorki i autorzy afiliowani przy AWF Warszawa mogą za darmo publikować swoje artykuły w otwartym dostępie u prestiżowych wydawców.

Akademia Wychowani Fizycznego jest uczestnikiem programów publikowania otwartego, dzięki którym autorki i autorzy afiliowani przy AWF Warszawa mogą za darmo publikować swoje artykuły w otwartym dostępie u prestiżowych wydawców.

W ramach licencji krajowej możecie Państwo publikować w wydawnictwach:

Elsevier – program wznowiony od 1 stycznia 2024 roku, obejmuje 1013 artykułów wysłanych do czasopism w roku 2024. Zakwalifikowane do publikacji artykuły są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC). O możliwości skorzystania z finansowania kosztu publikacji artykułu decyduje kolejność artykułów akceptowanych do publikacji.

Springer – program wznowiony z dniem 8 kwietnia 2024 roku z pulą 1363 artykułów na 2024 rok. Koszty publikacji artykułów w ramach programu (Article Processing Charge) są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MNiSW.  O możliwości skorzystania z finansowania kosztu publikacji artykułu decyduje kolejność artykułów akceptowanych do publikacji.

W ramach licencji konsorcyjnej możecie Państwo publikować w czasopismach LWW – program uruchomiony w dniu 09 kwietnia 2024, z roczną pulą 17 artykułów. O możliwości skorzystania z finansowania kosztu publikacji artykułu decyduje kolejność artykułów akceptowanych do publikacji. Artykuły opublikowane w modelu subskrypcyjnym w okresie od początku roku do momentu uruchomienia programu mogą zostać włączone do programu i przekształcone na model otwarty (tzw. retroaktywacja). Autorzy takich artykułów mogą poprosić Wydawcę o retrospektywną konwersję artykułu do otwartego dostępu w czerwcu 2024 r. pod warunkiem, że artykuł został przyjęty do publikacji po 1 stycznia 2024 r., a na początku czerwcu 2024 r. będzie wykorzystane mniej niż 8 artykułów z puli 17 artykułów otwartych.

  • Lista czasopism LWW objętych programem
  • Dokładne informacje na temat programu dostępne są na stronie Wirtulanej Biblioteki Nauki ICM
  • Wszelkie pytania dotyczące programu należy kierować na adres wbn@icm.edu.pl,  program LWW jest administrowany bezpośrednio przez ICM. Ogólne pytania dotyczące programu można także kierować do wydawcy, osoba kontaktowa: Katarzyna Czerwińska, Katarzyna.Czerwinska@wolterskluwer.com

Lokalnym administratorem weryfikującym afiliację dla AWF Warszawa jest Pani Anna Mazur.

Biblioteka Główna AWF Warszawa

data publikacji: 2024.04.11