CINAHL Ultimate – dostęp testowy do 31 lipca 2022

CINAHL Ultimate – dostęp testowy do 31 lipca 2022

01.06.2022

 

CINAHL Ultimate jest to obszerna baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa, biomedycyny, bibliotekoznawstwa z zakresu nauk o zdrowiu, medycyny alternatywnej i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajdują się pełne teksty z ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.
Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

Dostęp testowy od 1 czerwca do 31 lipca 2022 !

Dostęp zdalny z komputerów domowych:

  • login: uzytkownikawf
  • hasło: bazy#zdalny#awf!2022