Dla wykonawców

18.01.2024r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2024/01/00001/B -Świadczenie usługi obsługi szatni w obiekcie pływalni w okresie luty 2024 – maj 2024.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej usługi obsługi szatni w obiekcie pływalni

– Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia usługi to 1 204 godziny świadczone w 4 równych częściach po  301 godziny każda w miesiącach od lutego 2024 – do maja 2024 r.

 • Usługa świadczona będzie w 4 częściach:

I część – 301 godzin w miesiącach od lutego 2024 – do maja 2024 r

II część – 301 godzin w miesiącach od lutego 2024 – do maja 2024 r

III część – 301 godzin w miesiącach od lutego 2024 – do maja 2024 r

IV część – 301 godzin w miesiącach od lutego 2024 – do maja 2024 r

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 22.01.2024 r. o godz. 10:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2024/01/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

22.12.2023r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/12/00003/B – Świadczenie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej usługi obsługi kasy sprzedażowej na pływalni oraz wykonywanie prac porządkowych na terenach zewnętrznych w terminie od 02.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 28.12.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/12/00003/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie  oświadczenie
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy  wzór umowy

22.12.2023r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/12/00002/B – Wykonywania wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych na terenach zielonych zlokalizowanych wokół uczelni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2..

 

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 28.12.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/12/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

15.12.2023r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/12/00001/B – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

 

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i  upływa w dniu 08.01.2024 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/12/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

20.10.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/10/00003/B -Świadczenie usługi obsługi szatni w obiekcie pływalni w okresie październik 2023 – styczeń 2024.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 25.10.2023 r. o godz. 10:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/10/00003/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

19.10.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/10/00002/B -Dostawa do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 26.10.2023 r. o godz. 10:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/10/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


19.10.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/10/00001/B –Dostawa do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej materiałów biurowych.

 • Zamówienie podzielono na 2 części:
 1. Część Nr 1 – Dostawa papieru biurowego (15 pozycji)
 2. Część Nr 2 – Dostawa artykułów biurowych (210 pozycji)

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 26.10.2023 r. o godz. 10:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/10/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


27.06.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/06/00001/B – Wykonywanie czynności ratownika wodnego w niecce głównej lub Aqua Parku obiektu krytej pływalni zlokalizowanego na terenie AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 29.06.2023 r. o godz. 14:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/06/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty  formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia dotyczącego zatrudnienia oraz innych okoliczności mających wpływ na wysokość wynagrodzenia   wzór oświadczenia
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy  wzór umowy

 • 30.06.2023r. Wybór najkorzystniejszej oferty

15.05.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/05/00002/B – Wykonanie usługi w zakresie mycia elewacji oraz przeszkleń budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju zlokalizowanego w Białej Podlaskiej przy ulicy Akademickiej 2 (róg Akademicka i Piękna) na działce o nr ew. 1220

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 18.05.2023 r. o godz. 15:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/05/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty  formularz oferty
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy  wzór umowy

 • 20.05.2023r. Postępowanie unieważniono – oferty przekraczają wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

04.05.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/05/00001/B – Wykonanie remontu ciągów pieszo – jezdnych – etap III w AWF Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 08.05.2023 r. o godz. 14:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/05/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

25.04.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/04/00003/B – Świadczenie usługi sprzątania pokoi w budynkach Domów Studenta ABC i bloku Asystent przy ul. Akademickiej 2 oraz  Agat przy ul. 34 Pułku Piechoty 2 w AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 15.05.2023 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/04/00003/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

24.04.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/04/00004/B – Wykonanie remontu ciągów pieszo – jezdnych – etap III w AWF Filia w Białej Podlaskiej.

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 02.05.2023 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/04/00004/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

24.04.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/10/00001/B – Wykonanie remontu budynków gospodarczych w AWF Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2.

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i  upływa w dniu 02.05.2023 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/10/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

17.04.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/4/00002/B – Dostawa szafek szatniowych, oraz 2 zestawów depozytów z materiału HPL na potrzeby pływalni Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej ul. Akademicka 2.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 20.04.2023 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/4/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

06.04.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/4/00001/B – Dostawa do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej artykułów higienicznych TORK oraz środków czyszczących (koncentratów) – basen.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 13.04.2023 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/4/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


14.04.2023r. Wybór najkorzystniejszej oferty

16.03.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/3/00003/B – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 24.03.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/3/00003/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


11.04.2023r. Wybór najkorzystniejszej oferty

06.03.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/3/00001/B – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 16.03.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/3/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


14.03.2023r. Odpowiedzi na pytania


  16.03.2023r. Unieważnienie postępowania

  • W przedmiotowym zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta

22.12.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/12/00002/B – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • Zamówienie obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

Część 01 zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Część 02 zamówienia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i  upływa w dniu 10.01.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/12/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


30.12.2022r. Wydłużenie terminu składania ofert


03.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


05.01.2023r. Wydłużenie terminu składania ofert


05.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


09.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


12.01.2023r. Wybór najkorzystniejszej oferty

08.11.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/11/00001/B – Świadczenie usługi obejmującej dostęp do sieci Internet dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

1)   Część 1 – usługa obejmująca zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet w lokalizacji: Biała Podlaska, ul. Akademicka 2.

2)   Część 2 – usługa obejmująca zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet w 2 lokalizacjach: Pawilon Sportowy – Biała Podlaska, ul. Warszawska 29, Hala Widowiskowo-Sportowa – ul. Marusarza 8.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 10.11.2022 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/11/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

27.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/05/00002/B – Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z terenu Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/05/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

17.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/05/00001/B – Świadczenie usługi sprzątania pokoi wraz z łazienkami (w zależności od potrzeb) w budynkach Domu Studenta, czerwiec – wrzesień 2022

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 27.05.2022 r. o godz. 15:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/05/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

20.05.2022r.

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Odpowiedzi na pytania – wraz z załącznikami:


23.05.2022r.

Zmiana do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Zmiana zapytania ofertowego

Zmiana do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Zmiana zapytania ofertowego – wraz z załącznikami:


01.06.2022r.
Protokół Postępowania do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Protokół Postępowania


12.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/04/00001/B -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony upływa w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:00


12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/04/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy formularz oferty
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

16.05.2022r.

Wydłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego ZAPO/2022/04/00001/B Wydłużenie terminu składania ofert


17.05.2022r.

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/04/00001/B Odpowiedzi na pytania – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy – po zmianie formularz oferty
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy- po zmianie wzór umowy

23.05.2022r.

Protokół postępowania nr ZAPO/2022/04/00001/B Protokół postępowania

30.03.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/03/00002/BŚwiadczenie usługi sukcesywnego odbierania niesegregowanych (zmieszanych) stałych odpadów od AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2022 r. o godz. 12:00


30.03.2022r.

Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/03/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

04.04.2022r.

Protokół postępowania nr ZAPO/2022/03/00002/B Protokół postępowana

15.11.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 15/2021 -na dostawę polskich czasopism w roku 2022.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2021 r. o godz. 12:00


15.11.2021r.

Zapytanie ofertowe 15/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – PRENUMERATA CZASOPISM NA 2022 ROK ROZDZIELNIK DZIENNIKÓW I CZASOPISM POLSKICH
 • Załączniki nr 2a do zapytania ofertowego – formularz cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

24.11.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

05.10.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 14/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2021 r. o godz. 12:00


05.10.2021r.

Zapytanie ofertowe 14/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

09.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

06.09.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 13/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej drobnego sprzętu do utrzymania czystości.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2021 r. o godz. 12:00


06.09.2021r.

Zapytanie ofertowe 13/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

09.09.2021r.

odpowiedź na pytania


13.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.08.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 12/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej środków czyszczących, środków i artykułów higienicznych oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2021 r. o godz. 12:00


30.08.2021r.

Zapytanie ofertowe 12/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2.1-2.7 do zapytania ofertowego – formularze rzeczowo-cenowe
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

02.09.2021r.

odpowiedź na pytania


02.09.2021r.

odpowiedź na pytania


07.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

18.08.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 11/2021 -na dostawę do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, fabrycznie nowego, pochodzących z bieżącej produkcji, cyfrowego systemu konferencyjnego, wraz z akcesoriami realizowana w ramach projektu MEN „WF z AWF”

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2021 r. o godz. 12:00


18.08.2021r.

Zapytanie ofertowe 11/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

26.08.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.07.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 10/2021 -na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2021 r. o godz. 12:00


30.07.2021r.

Zapytanie ofertowe 10/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

04.08.2021r.

odpowiedź na pytania


11.08.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

22.07.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 9/2021 -na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych w obiektach AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 28.07.2021 r. o godz. 12:00


22.07.2021r.

Zapytanie ofertowe 9/2021 – wraz z załącznikiem:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

26.07.2021r.

odpowiedź na pytania


30.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)


26.08.2021r.

Zamawiający rezygnuje z realizacji zamówienia

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 8/2021 -na świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni lipiec – grudzień 2021 w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 12:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 8/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 7/2021 -na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych na terenach zielonych zlokalizowanych wokół uczelni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 7/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 6/2021 -na dostawę traktora ogrodowego – kosiarki na potrzeby AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej – Dział Administrowania Nieruchomościami

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 6/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

09.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 5/2021 -na dostawę węgla do Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00


09.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 5/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

15.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

09.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 4/2021 -na świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza w roku 2021

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00


09.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 4/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

15.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)


16.06.2021r.

sprostowanie -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania) zamawiający poprawia omyłkę pisarską w sposobie i dacie złożenia oferty nr 1

02.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 3/2021 -na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych na terenach zielonych zlokalizowanych wokół uczelni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2021 r. o godz. 12:00


02.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 3/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

 


07.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

07.05.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 2/2021 -na świadczenie usługi sprzątania pokoi w budynkach Domów Studenta ABC przy ul. Akademickiej 2 i Agat przy ul. 34 Pułku Piechoty 2 w AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10:00


07.05.2021r.

Zapytanie ofertowe 2/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

24.05.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

22.02.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 1/2021 -na wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2021

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2021 r. o godz. 12:00


22.02.2021r.

Zapytanie ofertowe 1/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

25.02.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

Ułatwienia dostępu