Dla wykonawców

16.03.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/3/00003/B – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 24.03.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/3/00003/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

06.03.2023r.- Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2023/3/00001/B – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia.

Uwaga – Termin składania ofert   upływa w dniu 16.03.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2023/3/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


14.03.2023r. Odpowiedzi na pytania


  16.03.2023r. Unieważnienie postępowania

  • W przedmiotowym zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta

22.12.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/12/00002/B – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • Zamówienie obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

Część 01 zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Część 02 zamówienia:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i  upływa w dniu 10.01.2023 r. o godz. 09:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/12/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:


30.12.2022r. Wydłużenie terminu składania ofert


03.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


05.01.2023r. Wydłużenie terminu składania ofert


05.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


09.01.2023r. Odpowiedzi na pytania


12.01.2023r. Wybór najkorzystniejszej oferty

08.11.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/11/00001/B – Świadczenie usługi obejmującej dostęp do sieci Internet dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.

1)   Część 1 – usługa obejmująca zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet w lokalizacji: Biała Podlaska, ul. Akademicka 2.

2)   Część 2 – usługa obejmująca zestawienie, uruchomienie i udostępnianie przez całą dobę (24 godziny) przez wszystkie dni w roku dostępu do krajowych i światowych zasobów sieci Internet w 2 lokalizacjach: Pawilon Sportowy – Biała Podlaska, ul. Warszawska 29, Hala Widowiskowo-Sportowa – ul. Marusarza 8.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 10.11.2022 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/11/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

27.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/05/00002/B – Świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z terenu Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza.

Uwaga – Termin składania ofert  upływa w dniu 03.06.2022 r. o godz. 12:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/05/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

17.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/05/00001/B – Świadczenie usługi sprzątania pokoi wraz z łazienkami (w zależności od potrzeb) w budynkach Domu Studenta, czerwiec – wrzesień 2022

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 27.05.2022 r. o godz. 15:00


Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/05/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

20.05.2022r.

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Odpowiedzi na pytania – wraz z załącznikami:


23.05.2022r.

Zmiana do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Zmiana zapytania ofertowego

Zmiana do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Zmiana zapytania ofertowego – wraz z załącznikami:


01.06.2022r.
Protokół Postępowania do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/05/00001/B Protokół Postępowania


12.05.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/04/00001/B -Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony upływa w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:00


12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/04/00001/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy formularz oferty
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

16.05.2022r.

Wydłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego ZAPO/2022/04/00001/B Wydłużenie terminu składania ofert


17.05.2022r.

Odpowiedzi do Zapytania ofertowego ZAPO/2022/04/00001/B Odpowiedzi na pytania – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy – po zmianie formularz oferty
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy- po zmianie wzór umowy

23.05.2022r.

Protokół postępowania nr ZAPO/2022/04/00001/B Protokół postępowania

30.03.2022r. – Zapytanie ofertowe nr ZAPO/2022/03/00002/BŚwiadczenie usługi sukcesywnego odbierania niesegregowanych (zmieszanych) stałych odpadów od AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2022 r. o godz. 12:00


30.03.2022r.

Zapytanie ofertowe ZAPO/2022/03/00002/B Zapytanie ofertowe – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy wzór umowy

04.04.2022r.

Protokół postępowania nr ZAPO/2022/03/00002/B Protokół postępowana

15.11.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 15/2021 -na dostawę polskich czasopism w roku 2022.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2021 r. o godz. 12:00


15.11.2021r.

Zapytanie ofertowe 15/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – PRENUMERATA CZASOPISM NA 2022 ROK ROZDZIELNIK DZIENNIKÓW I CZASOPISM POLSKICH
 • Załączniki nr 2a do zapytania ofertowego – formularz cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

24.11.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

05.10.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 14/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej środków chemicznych do uzdatniania wody na pływalni.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2021 r. o godz. 12:00


05.10.2021r.

Zapytanie ofertowe 14/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

09.10.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

06.09.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 13/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej drobnego sprzętu do utrzymania czystości.

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2021 r. o godz. 12:00


06.09.2021r.

Zapytanie ofertowe 13/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

09.09.2021r.

odpowiedź na pytania


13.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.08.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 12/2021 -na dostawę do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej środków czyszczących, środków i artykułów higienicznych oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2021 r. o godz. 12:00


30.08.2021r.

Zapytanie ofertowe 12/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załączniki nr 2.1-2.7 do zapytania ofertowego – formularze rzeczowo-cenowe
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

02.09.2021r.

odpowiedź na pytania


02.09.2021r.

odpowiedź na pytania


07.09.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

18.08.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 11/2021 -na dostawę do Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, fabrycznie nowego, pochodzących z bieżącej produkcji, cyfrowego systemu konferencyjnego, wraz z akcesoriami realizowana w ramach projektu MEN „WF z AWF”

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2021 r. o godz. 12:00


18.08.2021r.

Zapytanie ofertowe 11/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

26.08.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.07.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 10/2021 -na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego do AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2021 r. o godz. 12:00


30.07.2021r.

Zapytanie ofertowe 10/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 • Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego – formularz rzeczowo-cenowy
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy

04.08.2021r.

odpowiedź na pytania


11.08.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

22.07.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 9/2021 -na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń dźwigowych w obiektach AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert został wydłużony i upływa w dniu 28.07.2021 r. o godz. 12:00


22.07.2021r.

Zapytanie ofertowe 9/2021 – wraz z załącznikiem:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

26.07.2021r.

odpowiedź na pytania


30.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)


26.08.2021r.

Zamawiający rezygnuje z realizacji zamówienia

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 8/2021 -na świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni lipiec – grudzień 2021 w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 12:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 8/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 7/2021 -na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych na terenach zielonych zlokalizowanych wokół uczelni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 7/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

30.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 6/2021 -na dostawę traktora ogrodowego – kosiarki na potrzeby AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej – Dział Administrowania Nieruchomościami

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2021 r. o godz. 10:00


30.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 6/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

05.07.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

09.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 5/2021 -na dostawę węgla do Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00


09.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 5/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

15.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

09.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 4/2021 -na świadczenie usługi wywozu nieczystości płynnych z Ośrodka Sportów Wodnych Rybitwy k/Pisza w roku 2021

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2021 r. o godz. 12:00


09.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 4/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

15.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)


16.06.2021r.

sprostowanie -Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania) zamawiający poprawia omyłkę pisarską w sposobie i dacie złożenia oferty nr 1

02.06.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 3/2021 -na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz terenów przyległych na terenach zielonych zlokalizowanych wokół uczelni AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2021 r. o godz. 12:00


02.06.2021r.

Zapytanie ofertowe 3/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie osoby fizycznej
 • Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

 


07.06.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

07.05.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 2/2021 -na świadczenie usługi sprzątania pokoi w budynkach Domów Studenta ABC przy ul. Akademickiej 2 i Agat przy ul. 34 Pułku Piechoty 2 w AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10:00


07.05.2021r.

Zapytanie ofertowe 2/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

24.05.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)

22.02.2021r. – Zapytanie ofertowe nr 1/2021 -na wynajem pojazdów z kierowcą przeznaczonych do transportu osób na terenie Polski w roku 2021

Uwaga – Termin składania ofert upływa w dniu 25.02.2021 r. o godz. 12:00


22.02.2021r.

Zapytanie ofertowe 1/2021 – wraz z załącznikami:

 • Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

25.02.2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( protokół postępowania)